Holiday in LozenetsGolden Sands vacationHoliday in NessebarAlbena beachBelogradchik Rocks

Travel Bulgaria

Pomoc medyczna

W razie nagłego zachorowania lub wypadku najlepiej zawiadomić recepcję hotelu. Zostanie wezwana karetka. U lekarza, turysta dokonuje opłatę  na miejscu, za którę otrzyma fakturę. Lekarz ma obowiązek sporządzić raport medyczny / Medical Certificate/, w którym opisze zdrarzenie i przepisane leki oraz wykonane czynności i sposób udzielenia pomocy.


Ogólne warunki ubezpieczenia:


Ubezpieczyciel musi być powiadomiony o zaistniałym wypadku najlepiej przed Państwa powrotem do kraju lub w ciągu 7 dni po powrocie do kraju!


Zwrot kosztów nastąpi po przedłożeniu faktur, rachunków i raportu medycznego. Wszelkie leki zakupione przez Państwa bez recepty nie będą refundowane.


Najlepiej przed wyjazdem dobrze zapoznać się z warunkami ubezpieczenia!


Telefon Pogotowie w Bugłarii: 112